mercîiyet hakkinda bilgiler - kk lugat

mercîiyet : baþvurulacak makam olma özelliði, kaynaklýk.

MollaCami.Com