maðazî hakkinda bilgiler - kk lugat

maðazî : gaza hikâyeleri.

MollaCami.Com