maalkerâhe hakkinda bilgiler - kk lugat

maalkerâhe : kerahetle, çirkinlikle.

MollaCami.Com