ýsrar hakkinda bilgiler - kk lugat

ýsrar : ayak direme.

MollaCami.Com