husulpezîr hakkinda bilgiler - kk lugat

husulpezîr : meydana gelen.

MollaCami.Com