hurûc hakkinda bilgiler - kk lugat

hurûc : çýkma, çýkýþ.

MollaCami.Com