hûrþîd hakkinda bilgiler - kk lugat

hûrþîd : güneþ.

MollaCami.Com