hûrilîyn hakkinda bilgiler - kk lugat

hûrilîyn : tarifsiz güzellikte cennet kýzý.

MollaCami.Com