hulûd hakkinda bilgiler - kk lugat

hulûd : ebedîlik, ölmezlik.

MollaCami.Com