hodendiþ hakkinda bilgiler - kk lugat

hodendiþ : kendini düþünen.

MollaCami.Com