hilâfet hakkinda bilgiler - kk lugat

hilâfet : halifelik, Peygamberimizin mânevî mirasý.

MollaCami.Com