heykeltýraþ hakkinda bilgiler - kk lugat

heykeltýraþ : heykel yapan.

MollaCami.Com