hevâperestâne hakkinda bilgiler - kk lugat

hevâperestâne : yasak arzularýn peþinde koþarcasýna.

MollaCami.Com