Fuzûlî hakkinda bilgiler - kk lugat

Fuzûlî : büyük bir divan þairi.

MollaCami.Com