füzûlât hakkinda bilgiler - kk lugat

füzûlât : gereksiz ve faydasýz þeyler.

MollaCami.Com