fütüvvet hakkinda bilgiler - kk lugat

fütüvvet : iyi geçim, ihsan.

MollaCami.Com