fütûhât hakkinda bilgiler - kk lugat

fütûhât : fetihler, açmalar.

MollaCami.Com