fürûþ hakkinda bilgiler - kk lugat

fürûþ : döþemeler, yaygýlar.

MollaCami.Com