Fürs hakkinda bilgiler - kk lugat

Fürs : doðu kavimleri.

MollaCami.Com