fýtrî hakkinda bilgiler - kk lugat

fýtrî : yaradýlýþla ilgili.

MollaCami.Com