fýtraten hakkinda bilgiler - kk lugat

fýtraten : yaradýlýþtan.

MollaCami.Com