fýtnat hakkinda bilgiler - kk lugat

fýtnat : yaradýlýþtan gelen iyi anlama kabiliyeti.

MollaCami.Com