fýþký hakkinda bilgiler - kk lugat

fýþký : pislik, hayvan gübresi.

MollaCami.Com