fýrtýna hakkinda bilgiler - kk lugat

fýrtýna : þiddetli rüzgâr, korkutucu dalgalanma.

MollaCami.Com