fazîlet hakkinda bilgiler - kk lugat

fazîlet : üstün nitelik, meziyet.

MollaCami.Com