Fâtýr hakkinda bilgiler - kk lugat

Fâtýr : benzeri bulunmayan eserleri yaratan Allah.

MollaCami.Com