fâsýkýmütecâhir hakkinda bilgiler - kk lugat

fâsýkýmütecâhir : açýkça günah iþlemekten utanmayan.

MollaCami.Com