fârika hakkinda bilgiler - kk lugat

fârika : ayýrýcý özellik.

MollaCami.Com