Fârân hakkinda bilgiler - kk lugat

Fârân : Mekke daðlarýnýn incildeki adý.

MollaCami.Com