fakrýmutlak hakkinda bilgiler - kk lugat

fakrýmutlak : tam ve sýnýrsýz fakirlik.

MollaCami.Com