fakîr hakkinda bilgiler - kk lugat

fakîr : muhtaç, yoksul.

MollaCami.Com