mümaileyh hakkinda bilgiler - kk lugat

mümaileyh : kendisinden söz edilen.

MollaCami.Com