mülk hakkinda bilgiler - kk lugat

mülk : mal, sahip olunan þey.

MollaCami.Com