menþûr hakkinda bilgiler - kk lugat

menþûr : yayýlmýþ.

MollaCami.Com