aþr hakkinda bilgiler - kk lugat

aþr : on sayýsý.

MollaCami.Com