füruþ hakkinda bilgiler - kk lugat

füruþ : "satan, taslayan" mânâsýnda son ek.

MollaCami.Com