akýl hakkinda bilgiler - kk lugat

akýl : zihnin anlama ve düþünme sýfatý.

MollaCami.Com