câmiülkelîm hakkinda bilgiler - kk lugat

câmiülkelîm : zengin mânâlý söz.

MollaCami.Com