câmiiyet hakkinda bilgiler - kk lugat

câmiiyet : toplayýcýlýk.

MollaCami.Com