câmid hakkinda bilgiler - kk lugat

câmid : cansýz, donuk.

MollaCami.Com