bidâyeten hakkinda bilgiler - kk lugat

bidâyeten : baþlangýçta.

MollaCami.Com