bidâtüzzaman hakkinda bilgiler - kk lugat

bidâtüzzaman : zamanýn görülmemiþ ve harika olaný.

MollaCami.Com