bidâtkâr hakkinda bilgiler - kk lugat

bidâtkâr : bidatçý, dinde olmayaný dine sokan bozguncu.

MollaCami.Com