Beytülmakdis hakkinda bilgiler - kk lugat

Beytülmakdis : Kudüsteki büyük mabet.

MollaCami.Com