beþeriyet hakkinda bilgiler - kk lugat

beþeriyet : insanlýk.

MollaCami.Com