berrîye hakkinda bilgiler - kk lugat

berrîye : karalara ait olan.

MollaCami.Com