berkâsâ hakkinda bilgiler - kk lugat

berkâsâ : þimþek gibi.

MollaCami.Com