berâhin hakkinda bilgiler - kk lugat

berâhin : bürhanlar, kuvvetli deliller.

MollaCami.Com