berâet hakkinda bilgiler - kk lugat

berâet : arýnma, kurtulma.

MollaCami.Com