aþk hakkinda bilgiler - kk lugat

aþk : þiddetli sevgi, candan sevme.

MollaCami.Com